ดูดวงทางโทรศัพท์ ธีมไลน์นางกวัก

ผู้ใช้รถใช้ถนนควรรู้! ขวางทางรถฉุกเฉินมีความผิด

   
เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรน แล้วพบรถฉุกเฉินกำลังปฏิบัติหน้าที่ ต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง ซึ่งตามมาตรา 76 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 กำหนดไว้ว่า คนเดินเท้าต้องหยุดและหลบให้ชิดขอบทางหรือไหล่ทางที่ใกล้ที่สุด ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถหรือจอดรถให้ชิดขอบทางด้านซ้าย แต่ห้ามหยุดหรือจอดรถในทางร่วมทางแยก ต้องรีบกระทำให้เร็วที่สุดและต้องระมัดระวัง ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

------------------------------------------------------------------------------------
ติดตามอมรินทร์ ทีวี ได้ที่
ทีวีดิจิทัล หรือ กล่องดิจิทัลทีวี ช่อง 34
Website : http://www.amarintv.com
Facebook : https://www.facebook.com/AMARINTVHD
Twitter : https://twitter.com/amarintvhd
Instagram : https://www.instagram.com/amarintvhd
Youtube : https://www.youtube.com/c/amarintvhd

Loading...