อ.ส.ค.ประกวดภาพถ่ายตามรอยพ่อของแผ่นดิน : Bright News 08-11-59

   
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดโครงการประกวดภาพถ่าย ตามรอยพ่อแห่งแผ่นดิน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในรัชกาลที่ 9 มุ่งมั่นส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคนมของเกษตรกรไทย


เช็คโปรโมชั่น ! ตั๋วเครื่องบิน + ที่พัก