ธีมไลน์นางกวัก ดูดวงสดทางโทรศัพท์

อ.ส.ค.ประกวดภาพถ่ายตามรอยพ่อของแผ่นดิน : Bright News 08-11-59

   
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดโครงการประกวดภาพถ่าย ตามรอยพ่อแห่งแผ่นดิน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในรัชกาลที่ 9 มุ่งมั่นส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคนมของเกษตรกรไทย


Loading...