ดูดวงทางโทรศัพท์ ธีมไลน์นางกวัก

สค. จัดการแข่งขันกีฬาสามัคคี "The Power of Spirite"| 13 ม.ค.61 | ปรากฏการณ์ข่าวจริง

   
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสามัคคี ประจำรุ่นที่ 60 “The Power of Spirits” มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และ สติปัญญาให้แก่ ผู้เข้าร่วมการรับฝึกอบรมทักษะอาชีพ โดยมี นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน การจัดงาน พร้อมทั้ง ร่วมชมกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามกีฬา ของนักกีฬา ที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสามัคคี การประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปข่าว

Website : http://www.springnews.co.th
Facebook : https://www.facebook.com/SpringNewsOnline
Twitter : https://twitter.com/SpringNews_TV
Instagram : https://www.instagram.com/springnewstv/
Youtube : https://www.youtube.com/user/springnewsonline
Google+ : https://plus.google.com/+springnews

ติดต่อโฆษณาได้ที่ 02-126-1111

Loading...