ดูดวงทางโทรศัพท์ ธีมไลน์นางกวัก

รายการต่างคนต่างคิด ตอน พิสูจน์ 'แม็กซ์ นาโน' เดิมพันชีวิต "เมฆ มังกรบิน" 13/09/60

   
ประเด็น พิสูจน์ 'แม็กซ์ นาโน' เดิมพันชีวิต "เมฆ มังกรบิน"
ออกอากาศ วันพุธ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 18.45 -19.30 น.
ดำเนินรายการโดย คุณพุทธ อภิวรรณ
ผู้ร่วมรายการ
1.กิตติ พูลสวัสดิ์
ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ “เมฆ มังกรบิน”
2.จตุพร จันทจิตร์
ผู้เสียหาย
3.วุฒิชัย ภิญโญประการ
ผู้เสียหาย
4.วินิจจัย ชลานุเคราะห์
สื่อมวลชนสายรถยนต์ ด้านเทคนิค
5.วิระพงษ์ ผาดี
ตัวแทนจำหน่าย จ.ปทุมธานี
6.ฐาพล เพ็ชรแก้ว
เจ้าของอู่ อ.สามเสือ
https://www.facebook.com
%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%
88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94-241195106079062/?fref=ts
http://www.amarintv.com/live.aspx

Loading...