ดูดวงทางโทรศัพท์ ธีมไลน์นางกวัก

กบนอกกะลา : พระเมรุมาศ (2) ช่วงที่ 4/4 (9 พ.ย.60)

   
กบนอกกะลาจะขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเบื้องหลัง 1 ปีของการจัดสร้างพระเมรุมาศ ศึกษาเรียนรู้แนวคิดและวิธีการ ตั้งแต่การออกแบบ และการขยายแบบเท่าจริงการบวงสรวงปักหมุด กำหนดผังการก่อสร้าง ที่แฝงไปด้วยนัยยะสำคัญ โดยจุดกึ่งกลางของพระเมรุมาศ กำหนดจากจุดตัด สำคัญ 2 แกน สัมพันธ์กับแนวกึ่งกลาง ของพระศรีรัตนเจดีย์ ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามและ แนวกึ่งกลางพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ตามติดวิศวกรลงพื้นที่ดูการก่อสร้าง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนทั้งงานโครงสร้างหลักที่เป็นเหล็กรวมน้ำหนักกว่า 600 ตัน ศึกษาเทคนิค การก่อสร้างที่ไม่ต้องตอกเสาเข็ม และ งานสถาปัตยกรรมประดับตกแต่ง อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของพระเมรุมาศนั้นอยู่ภายในบุษบกองค์ประธานใจกลางพระเมรุมาศ ก็คือ พระจิตกาธาน คำว่า จิตกาธาน ทั่วไปเรียกว่า เชิงตะกอน เป็นฐานที่ทำขึ้นสำหรับเผาศพ เป็นคำที่ใช้สำหรับพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้น เป็นแบบแผนจารีต ในราชสำนักสืบกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งก่อนงานพระราชพิธีเพียง 1 วันจะต้องประดับ พระจิตกาธาน ด้วยงานเครื่องสดซึ่งประกอบไปด้วย งานช่างแทงหยวก งานแกะสลักของอ่อน และงานช่างดอกไม้ประดิษฐ์ ถือว่าเป็นรูปแบบงานช่างเครื่องสดราชสำนัก อย่างเต็มรูปแบบ ตามโบราณราชประเพณี แต่พระจิตกาธานในครั้งนี้มีขนาดใหญ่กว่าที่ผ่านมาทำให้ ต้องมีการเตรียม เครื่องสดเป็นจำนวนมากและต้องอาศัยช่างฝีมือจากทั่วประเทศ มาร่วมการถวายงาน ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/kobnokkala

Loading...