ดูดวงทางโทรศัพท์ ธีมไลน์นางกวัก

รายการเจาะใจ : ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์

   
เจาะใจคืนนี้ ร่วมถอดรหัสความสำเร็จของ "ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์" จากพื้นที่เสื่อมโทรม..สู่สถานที่ในการรวบรวมองค์ความรู้ พัฒนางานวิจัยด้านการปลูกและจัดการป่าไม้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย !!

#เจาะใจ #ป่าวังจันทร์ #แรงบันดาลใจ #PTT

Loading...