ธีมไลน์นางกวัก ดูดวงสดทางโทรศัพท์

เงินทองต้องวางแผน Season 4 Ep.2 "เตรียมที่อยู่อาศัยอย่างไรให้เหมาะกับวัยเกษียณ"

   
- ปัจจุบันนี้ผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มจะต้องอาศัยอยู่ตัวคนเดียวหรือพึ่งพาตนเองภายหลังเกษียณเพิ่มมากขึ้น
- ถ้ามีความกังวลเรื่องที่อยู่อาศัยในวัยเกษียณ ก็ยังมีทางเลือกในเรื่องของที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก ทั้งในส่วนของที่อยู่อาศัยของภาครัฐ หรือเอกชน
- ที่อยู่ทางเลือกจะตอบโจทย์ความต้องการได้หรือไม่ ที่สำคัญค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นคือเท่าไร

SUBSCRIBE to our YouTube channel for more great videos: https://www.youtube.com/user/MoneyChannelThailand/
Follow us on Website : http://www.moneychannel.co.th
Follow us on Twitter: https://twitter.com/Wemoneychannel
Like us on Facebook: https://www.facebook.com/MoneyChannelThailandOfficial/
Like & Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/moneychannelthailand/


Loading...