ธีมไลน์นางกวัก ดูดวงสดทางโทรศัพท์

รายการต่างคนต่างคิด ตอน เนรเทศ "เนท บาร์ทลิ่ง"? 17/07/60

   
ประเด็น เนรเทศ "เนท บาร์ทลิ่ง"?
ออกอากาศ วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 18.45 -19.35 น.
ดำเนินรายการโดย คุณพุทธ อภิวรรณ
ผู้ร่วมรายการ
1.โลอิค เอแฮล์
ยูทูปเบอร์
2.ณกรชัย ไวกิจจา
นักกฎหมายด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
3.ทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ
รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
4.นัชญ์ ประสพสิน
แอดมินเพจ ทูนหัวของบ่าว
https://www.facebook.com
%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%
88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94-241195106079062/?fref=ts
http://www.amarintv.com/live.aspx