ธีมไลน์นางกวัก ดูดวงสดทางโทรศัพท์

คนค้นฅน REPLAY : ห้องเรียนนอกคอกของครูชูชาติ (1) ช่วงที่ 3/4 (14 ส.ค.50)

   
ครูชูชาติ วารปรีดี แต่เดิมเป็นชาวจังหวัดลำปาง แต่ด้วยอาชีพครูทำให้ต้องโยกย้ายไปตามจังหวัดต่างๆ อยู่ตลอด จนสุดท้ายก็มาสอนประจำอยู่ที่โรงเรียนประถมบ้านด่าน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี และตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นี่มานานนับสิบปีแล้ว ด้วยนิสัยส่วนตัวของครูที่รักม้าพันธุ์พื้นเมืองอยู่แล้วทำให้ครูชูชาติเริ่มซื้อม้ามาเลี้ยงและจัดตั้งชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นเมืองขึ้น เพราะเห็นว่าปัจจุบันนี้ม้าแทบจะไม่มีบทบาทในในชีวิตประจำวันของผู้คนเลยซึ่งผิดกับสมัยก่อนที่ม้าจะมีความสำคัญมากดูได้จากประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะฐานะม้าศึกคู่กับนักรบหรือเป็นพาหนะในการเดินทางของผู้คนทุกระดับ เมื่อมีความเจริญเข้ามาม้าก็ถูกทอดทิ้งรอให้สูญหายไปกับกาลเวลา การเลี้ยงม้าของครูเริ่มจากตัวเองไม่มีความรู้เกี่ยวกับม้าเลย แต่อาศัยความรักและความสนใจทำให้วันนี้ที่ชมรมอนุรักษณ์ม้าของครูชูชาติมีม้าอยู่ร่วมเกือบ 30 ตัว ทุกวันก่อนไปสอนที่โรงเรียนครูชูชาติต้องตื่นก่อนไก่โห่มาดูแลม้าเองทุกอย่าง ตอนเย็นกลับมาก็วุ่นอยู่แต่กับม้า แต่โชคดีที่ครูชูชาติยังมีครอบครัวของกุ้งซึ่งเป็นลูกศิษย์คอยช่วยเหลือแบ่งเบางานได้มาก ครอบครัวกุ้งมีฐานะยากจน แต่ทุกคนในครอบครัวอยู่กันอย่างมีความสุข ด้วยความที่กุ้งเติบโตอยู่กับม้ามาตั้งแต่เด็กทำให้กุ้งรักม้ามาก และสามารถเป็นคนสอนขี่ม้าได้แล้ว ทำให้มีรายได้จากตรงนี้มาช่วยเหลือครอบครัวได้บ้าง นอกจากที่มีครูชูชาติคอยช่วยเหลืออยู่แล้ว ซึ่งทางชมรมจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวที่แวะเข้ามาขี่ม้าชมธรรมชาติในเขตอุทยานแก่งตะนะบ้างแต่เมื่อเทียบกับจำนวนม้าที่ต้องดูแลก็เทียบไม่พอ แต่ก็ไม่ทำให้ครูชูชาติรู้สึกท้อหรือเลิกล้มความตั้งใจได้ จากความรักและต้องการอนุรักษ์ม้านี่เองที่ทำให้ครูชูชาติมีแนวคิดที่จะนำเด็กๆ รุ่นใหม่เข้ามาเรียนรู้และปลูกฝังให้เด็กเห็นความสำคัญของม้า ทุกวันเสาร์จะมีเด็กๆ เข้าเรียนขี่ม้ากันที่ชมรมโดยไม่ต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เลย และเด็กๆ ก็ให้ความสนใจกันมากจนทำให้ครูชูชาติเริ่มมองเห็นว่าการที่เด็กๆ ได้ออกมาเรียนรู้กันนอกห้องเรียนทำให้เด็กจดจำได้ดี และเด็กที่นี่แทบทุกบ้านจะมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา จะสอนยังไงที่จะทำให้เด็กเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตทำมาหากินในท้องถิ่นตัวเองโดยไม่ต้องเข้าไปทำงานในเมือง และด้วยความเจริญที่เริ่มเข้ามาสู่ท้องที่มากขึ้นและเด็กๆ ก็ยังไม่มีภูมิต้านทานต่อสิ่งเหล่านั้นอาจทำให้พวกเขาหลงทางชีวิตได้ ครูชูชาติจึงเริ่มคิดวิธีการเรียนการสอนนอกตำราขึ้นโดยการพาเด็กๆ มาเรียนรู้กันในสถานที่จริง ได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่นการดำนาปลูกข้าว การหาอยู่หากินตามวิถีดั้งเดิมของพ่อแม่ ครูชูชาติบอกว่าการเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ทำให้เด็กจำได้ดีและสามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้ เพราะเด็กที่นี่มีวิถีชีวิตที่ผูกผันกับธรรมชาติกับแม่น้ำมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และด้วยความยากจนทำให้เด็กไม่ค่อยได้เรียนต่อสูงๆ ดังนั้นการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จึงมีประโยชน์กับเด็กในอนาคตมาก ถึงแม้ว่าวิชาที่ครูชูชาติสอนนี้จะไม่มีบัญญัติไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันไหน และเป็นวิชาที่ไม่ต้องมีการสอบแข่งขันเอาเกรด แต่ก็มีคนแล้วคนเล่าที่สอบตกวิชานี้ที่ชื่อว่า..วิชาชีวิต.. ติดตามเรื่องราวการเรียนการสอนในห้องเรียนนอกคอกของครูชูชาติกับหลักสูตรวิชาชีวิตเหล่านี้ได้ในรายการคนค้นคน

ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha/?fref=ts
https://www.instagram.com/tvburabha/
https://www.facebook.com/kontvburabha/?fref=ts


Loading...