ดูดวงทางโทรศัพท์ ธีมไลน์นางกวัก

อวด-ดี อาชีวะ ปี 3 | SCOOP สรุปงานสัญจร 4 ภาค

   
อวด-ดี อาชีวะ หลักสูตรเสริมทักษะด้านการผลิต และเผยแพร่สื่อ

อบรมแล้วอย่าลืมอวดฝีมือ...โดยการส่งผลงานประกวดนะ
ส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 25 ตุลาคม 2561
ลุ้นเงินรางวัลกว่า 400,000 บาท

โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ประจำปี 2561
การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษา”อวด-ดี อาชีวะ 4”

#อวดดีอาชีวะ
#อวดดีอาชีวะ4
#สอศ

Loading...