กบจูเนียร์ : Scoop กบจูเนียร์ปี 9 thailand 4.0 | ตอนภาพบรรยากาศสัญจรภาคเหนือ

   
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/tvburabha/?fref=ts
https://instagram.com/tvburabha
http://www.tvburabha.com/tvb/kob_junior/index.html
https://www.facebook.com/kobnokkala.junior/?fref=ts
ดูดวงทางโทรศัพท์ ดูดวงสดทางโทรศัพท์