ธีมไลน์นางกวัก ดูดวงสดทางโทรศัพท์

สแกนผลงาน ป.ย.ป. | 19-05-60 | ไทยรัฐนิวส์โชว์

   
อีกหนึ่งผลงานจากรัฐบาล คือการตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป. เพื่อเข้ามาวางรากฐานอนาคตประเทศไทยใหม่ โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 4 ด้าน ซึ่งที่ผ่านมามีความคืบหน้าไปมากพอสมควร


ติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw


Loading...