ใบไม่เรียกจิ้งจก l เรื่องจริงผ่านจอ

   
เรื่อง ใบไม้เรียกจิ้งจก
ย้อนรอยเรื่องจริง เรื่องแปลกพิธีปลุกเสกจิ้งจกเงินจิ้งจกทอง พิธีกรรมเรียกจิ้งจกให้ออกมาที่ชาวบ้านเชื่อว่าจิ้งจกต้องมนต์
ดูดวงทางโทรศัพท์ ดูดวงสดทางโทรศัพท์