รพ.พระนั่งเกล้าหนี้สูงกว่า 300 ล้านบาท จ่ายค่าจ้างพยาบาล รัฐไม่บรรจุ - เข้มข่าวค่ำ

   


เช็คโปรโมชั่น ! ตั๋วเครื่องบิน + ที่พัก