พบแพทย์ 1 ใน 4 คลินิก ถูกพาดพิง เคยมีประวัติทำอุ้มบุญ - เข้มข่าวค่ำ

   
ดูดวงทางโทรศัพท์