จับแล้วชายหนุ่มประกาศท้ายิงนายกรัฐมนตรี พบเคยผ่าตัดสมอง - เข้มข่าวค่ำ