นักท่องเที่ยวตื่นเต้น พบพายุงวงช้างใกล้เกาะไข่นอก - เข้มข่าวค่ำ