เรียกร้องตรวจสอบวิสามัญฆาตกรรมเยาวชนลาหู่ - เข้มข่าวค่ำ