ธีมไลน์นางกวัก ดูดวงสดทางโทรศัพท์

spot : ผู้นำยุคใหม่ : Alive คุณค่าแห่งชีวิต : Thinkต่างการเมือง : 18 มี.ค.60

   
ความเท่าเทียม คือ สิ่งที่ทุกคนในสังคมพึงมี แต่จะได้รับ โอกาส มากน้อยเพียงใด
เนื่องจาก ในสังคมเรา ยังมี ทั้ง ผู้พิการ ผู้ที่ไม่มีโอกาสออกมาใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนปกติ ต้องอยู่ภายใต้การคุมขัง แต่พวกเขาเหล่านั้น ก็มีหัวใจที่เป็นไทย และรอโอกาสที่จะมีส่วนร่วมกับคนปกติทั่วไป
Political spaces เทปนี้ จะนำคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงความสามารถ ที่ผู้พิการและ ผู้ถูกคุมขัง ได้รับโอกาสที่สร้างประโยชน์ให้สังคมเฉกเช่นคนทั่วไป และพวกเขา ได้เห็นถึงคุณค่าของชีวิตที่ กลุ่มนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ มอบโอกาสให้พวกเขาได้ต่อยอดการสร้างวิชาชีพ ใช้ชีวิตแบบมีความสุข รวมถึงสร้างรายได้ให้กับพวกเขา


Loading...