START UP THE NEXT GEN | ตอน Nice LOOP ep10 #ช่วงที่ 3

   
จุดกำเนิดของ Niceloop ผู้ช่วยร้านอาหาร Online

Niceloop คือระบบ POS ร้านอาหารออนไลน์ ซึ่งช่วยให้ร้านอาหารขนาดเล็กเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และจัดเก็บข้อมูลการขาย | รายจ่าย | สต็อก | ระบบรายงาน ได้เทียบเท่ากับร้านอาหารขนาดใหญ่
ดูดวงทางโทรศัพท์ ดูดวงสดทางโทรศัพท์