กฟน. มอบเงินสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี2560

   
การไฟฟ้านครหลวง มอบเงินสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี2560
ดูดวงทางโทรศัพท์ ดูดวงสดทางโทรศัพท์