ธีมไลน์นางกวัก ดูดวงสดทางโทรศัพท์

สิทธิการศึกษาเด็กชายขอบ ตอน 3 | 03-03-60 | ไทยรัฐนิวส์โชว์

   
แม้ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาจากภาครัฐ ทั้งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องจากกระทรวงศึกษาธิการ แต่ทว่า ศูนย์การเรียนแห่งนี้กลับกลายเป็นต้นแบบให้กับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอื่นๆทั่วประเทศด้วยการบูรณาการความรู้สากลกับองค์ความรู้ท้องถิ่นเข้าด้วยกัน ติดตามจากรายงาน “ สิทธิการศึกษาเด็กชายขอบ ” วันนี้เสนอเป็นตอนสุดท้าย

ติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw