Amarin Morning News : รายงาน.. เปิดโครงการแก้หนี้นอกระบบสัปดาห์นี้ (27 ก.พ. 2560)

   
วันที่ 1 มีนาคมรัฐบาลเตรียมเปิดโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีทั้งการแก้ปัญหาให้กับทั้งผู้กู้และผู้ให้กู้แบบครบวงจรติดตามได้จากรายงาน


เช็คโปรโมชั่น ! ตั๋วเครื่องบิน + ที่พัก