ดูดวงทางโทรศัพท์ ธีมไลน์นางกวัก

เสนอรัฐบาลเร่งผลักดันอุตสาหกรรมยาไทยแข่งขันตลาดโลก - เที่ยงทันข่าว

   
ประเทศไทยมีรายได้จากการส่งออกยาปีละกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท การผลิตและวิจัยยาถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ซึ่งนักวิชาการด้านเภสัชกรรมของไทยมองว่า อุตสาหกรรมยาของไทยต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพราะทุกวันนี้มีปัญหาเรื่องข้อจำกัดทางวัตถุดิบ

Loading...