ดูดวงทางโทรศัพท์ ธีมไลน์นางกวัก

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ยอศิลป์ ถิ่นวังหน้า”

   
“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ยอศิลป์ ถิ่นวังหน้า” ออกอากาศวันที่ 18 ก.พ. 2561
มรดกศิลปกรรมสำคัญของชาติ ทั้งโบราณวัตถุและศิลปวัตถุของผู้คนในดินแดนประเทศไทย สร้างสรรค์ขึ้นจากจินตนาการ ความเชื่อและความศรัทธาในศาสนา วิวัฒนาการตามยุคสมัย ก่อเกิดเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติ

"ร้อยเรื่องเมืองไทย" ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.52 - 07.57 น. ช่อง 7

Website : http://www.krajokhokdan.com
Facebook : http://www.facebook.com/krajokhokdan

Loading...