ธีมไลน์นางกวัก ดูดวงสดทางโทรศัพท์

กฟน.โครงการติดตั้งสายดินตู้น้ำดื่มในโรงเรียน | 11-01-60 | รถปลดทุกข์

   
10 ปีที่ผ่านมา การไฟฟ้านครหลวง ได้ดำเนินโครงการติดตั้งสายดินตู้น้ำดื่ม เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรในสถานศึกษา ในการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว ซึ่งติดตั้งให้กับโรงเรียนไปแล้ว 1,086 แห่งในพื้นที่ภาคกลาง ไปติดตามจากรายงานติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw


Loading...