ธีมไลน์นางกวัก ดูดวงสดทางโทรศัพท์

ย่างพระบาทที่ยาตรา คน-กาแฟ ผูกพัน | 11-01-60 | ไทยรัฐนิวส์โชว์

   
ด้วยพระราชกุศโลบายของในหลวงรัชกาลที่9 ที่มีพระราชประสงค์ให้คนกับป่าได้อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพา โดยเฉพาะกาแฟถือเป็นพืชที่ต้องปลูกภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ เกษตรกรจึงต้องดูแลรักษาป่าไว้อย่างหวงแหน เพื่อที่สวนกาแฟของพวกเขาจะได้ให้ผลผลิตมีคุณภาพ ที่ดีที่สุด ไปติดตามจากสารคดี ชุดย่างพระบาทที่ยาตรา


ติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw