ธีมไลน์นางกวัก ดูดวงสดทางโทรศัพท์

Exclusive : เจาะประเด็น-อุตสาหกรรม 4.0 ยังห่างไกล !

   
รัฐบาล วางยุทธศาสตร์ประเทศไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ทุกกระทรวง ทบวงกรม จึงวางเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งภาคอุตสาหกรรม ที่ได้วางโรดแมปไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 แต่หนทางนั้นยังอีกยาวไกล เพราะอะไร และเป็นงานหินแค่ไหนในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยส่วนใหญ่ที่อยู่ในระดับ 2.0-2.5 ไปสู่ 4.0


Loading...