ดูดวงทางโทรศัพท์ ดูดวงสดทางโทรศัพท์

Live! Hard Topic : วัดพลังซื้อ"น้ำท่วมใต้"แผ่วหรือพุ่ง # 10/01/60

   
พบกับ ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี หัวหน้านักวิเคราะห์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี และ
ดร.พิมลวรรณ มหัจฉริยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย