“กระจกหกด้าน” ตอน “ศาสน์แห่งสยาม”

   
“กระจกหกด้าน” ตอน “ศาสน์แห่งสยาม”ออกอากาศวันที่ 4 ม.ค. 2560 ประเทศไทยประกอบด้วยผู้คนหลายเชื้อชาติหลากศาสนา แม้พระพุทธศาสนาจะเป็นศาสนาหลักแต่ศาสนิกในคริสต์ศาสนา อิสลาม ฮินดู ซิกข์ และอื่นๆ เข้ามามีถิ่นฐานเผยแผ่แนวทางคำสอนได้อย่างเสรี แม้วิถีทางแตกต่างกันแต่ทุกศาสนาล้วนมีจุดมุ่งหมายสร้างคุณธรรมให้เกิดแก่มนุษย์และสังคม

"กระจกหกด้าน" ออกอากาศทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45-16.00 น. ช่อง 7

Website : http://www.krajokhokdan.com
Facebook : http://www.facebook.com/krajokhokdan
ดูดวงทางโทรศัพท์ ดูดวงสดทางโทรศัพท์