กระจกหกด้าน

“กระจกหกด้าน” ตอน “วิถีลาวครั่ง”
 • ch 7
 • 3 days ago
 • 08:43

“กระจกหกด้าน” ตอน “วิถีลาวครั่ง” ออกอากาศวันที่ 19 ก.ค. 2561 กุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท หนึ่งในหมู่บ้านที่ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตลาวครั่ง...

“กระจกหกด้าน” ตอน “ตากสินมหาราช”
 • ch 7
 • 4 days ago
 • 11:03

“กระจกหกด้าน” ตอน “ตากสินมหาราช” ออกอากาศวันที่ 18 ก.ค. 2561 พระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงคุณูปการใหญ่ยิ่งต่อแผ่นดิน...

“กระจกหกด้าน” ตอน “ไทยช็อกโกแลต”
 • ch 7
 • 6 days ago
 • 11:02

“กระจกหกด้าน” ตอน “ไทยช็อกโกแลต” ออกอากาศวันที่ 12 ก.ค. 2561 ถิ่นกำเนิดอเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ผูกพันกับวัฒนธรรมชาวมายาแห่งอาณาจักรแอชแท็คกว่า...

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร”
 • ch 7
 • 6 days ago
 • 04:12

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร” ออกอากาศวันที่ 8 ก.ค. 2561 จัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุจากการสำรวจขุดค้นแหล่งโบราณคดี...


Loading...

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี”
 • ch 7
 • 6 days ago
 • 04:12

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี” ออกอากาศวันที่ 1 ก.ค. 2561 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี...

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี”
 • ch 7
 • 6 days ago
 • 04:12

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี” ออกอากาศวันที่ 24 มิ.ย. 2561 การสำรวจขุดแต่งโบราณสถาน และใกล้เคียง...

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน”
 • ch 7
 • 6 days ago
 • 04:09

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน” ออกอากาศวันที่ 17 มิ.ย. 2561 ศูนย์กลางเวียงนครน่านหรือนันทบุรี...

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง”
 • ch 7
 • 6 days ago
 • 04:10

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง” ออกอากาศวันที่ 3 มิ.ย. 2561...

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร”
 • ch 7
 • 6 days ago
 • 04:10

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร” ออกอากาศวันที่ 27 พ.ค. 2561 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร เปิดเป็นทางการ พ.ศ.2542...

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า”
 • ch 7
 • 6 days ago
 • 04:10

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า” ออกอากาศวันที่ 20 พ.ค. 2561 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า...

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง”
 • ch 7
 • 6 days ago
 • 04:09

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง” อาคารสถาปัตยกรรมทรงไทยประยุกต์ ภายในจัดแสดงงานศิลปะโบราณวัตถุสุโขทัย...

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี”
 • ch 7
 • 6 days ago
 • 04:10

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี” ออกอากาศวันที่ 13 พ.ค. 2561 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี เขตพระราชมณเฑียรสถาน...