ดูย้อนหลัง : ช่องGMM Channel

   
พบพระพบธรรม - วัดชิโนรสารามวรวิหาร EP.120 (2/3) วันที่ 28 มิ.ย. 61
 • GMM
 • 10-9-2018
 • 14:39

"พบพระพบธรรม" : ธรรมะดีๆที่สามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 04.30 น. (ตีสี่ครึ่ง) ทางช่อง GMM25...

พบพระพบธรรม - วัดชิโนรสารามวรวิหาร EP.120 (1/3) วันที่ 28 มิ.ย. 61
 • GMM
 • 10-9-2018
 • 03:38

"พบพระพบธรรม" : ธรรมะดีๆที่สามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 04.30 น. (ตีสี่ครึ่ง) ทางช่อง GMM25...

พบพระพบธรรม - วัดวรจรรยาวาส EP.119 (3/3) วันที่ 27 มิ.ย. 61
 • GMM
 • 10-9-2018
 • 26:51

"พบพระพบธรรม" : ธรรมะดีๆที่สามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 04.30 น. (ตีสี่ครึ่ง) ทางช่อง GMM25...

พบพระพบธรรม - วัดวรจรรยาวาส EP.119 (2/3) วันที่ 27 มิ.ย. 61
 • GMM
 • 10-9-2018
 • 17:10

"พบพระพบธรรม" : ธรรมะดีๆที่สามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 04.30 น. (ตีสี่ครึ่ง) ทางช่อง GMM25...


Loading...

พบพระพบธรรม - วัดวรจรรยาวาส EP.119 (1/3) วันที่ 27 มิ.ย. 61
 • GMM
 • 10-9-2018
 • 03:58

"พบพระพบธรรม" : ธรรมะดีๆที่สามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 04.30 น. (ตีสี่ครึ่ง) ทางช่อง GMM25...

พบพระพบธรรม - วัดนรนาถสุนทริการาม EP.118 (3/3) วันที่ 26 มิ.ย. 61
 • GMM
 • 10-9-2018
 • 26:18

"พบพระพบธรรม" : ธรรมะดีๆที่สามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 04.30 น. (ตีสี่ครึ่ง) ทางช่อง GMM25...

พบพระพบธรรม - วัดนรนาถสุนทริการาม EP.118 (2/3) วันที่ 26 มิ.ย. 61
 • GMM
 • 10-9-2018
 • 17:40

"พบพระพบธรรม" : ธรรมะดีๆที่สามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 04.30 น. (ตีสี่ครึ่ง) ทางช่อง GMM25...

พบพระพบธรรม - วัดนรนาถสุนทริการาม EP.118 (1/3) วันที่ 26 มิ.ย. 61
 • GMM
 • 10-9-2018
 • 03:36

"พบพระพบธรรม" : ธรรมะดีๆที่สามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 04.30 น. (ตีสี่ครึ่ง) ทางช่อง GMM25...

พบพระพบธรรม - วัดปรินายกวรวิหาร EP.117 (3/3) วันที่ 25 มิ.ย. 61
 • GMM
 • 10-9-2018
 • 28:10

"พบพระพบธรรม" : ธรรมะดีๆที่สามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 04.30 น. (ตีสี่ครึ่ง) ทางช่อง GMM25...

พบพระพบธรรม - วัดปรินายกวรวิหาร EP.117 (2/3) วันที่ 25 มิ.ย. 61
 • GMM
 • 10-9-2018
 • 16:08.9999999999999

"พบพระพบธรรม" : ธรรมะดีๆที่สามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 04.30 น. (ตีสี่ครึ่ง) ทางช่อง GMM25...

พบพระพบธรรม - วัดปรินายกวรวิหาร EP.117 (1/3) วันที่ 25 มิ.ย. 61
 • GMM
 • 10-9-2018
 • 03:09

"พบพระพบธรรม" : ธรรมะดีๆที่สามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 04.30 น. (ตีสี่ครึ่ง) ทางช่อง GMM25...

พบพระพบธรรม - วัดเทพธิดารามวรวิหาร EP.116 (3/3) วันที่ 24 มิ.ย. 61
 • GMM
 • 10-9-2018
 • 25:27

"พบพระพบธรรม" : ธรรมะดีๆที่สามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 04.30 น. (ตีสี่ครึ่ง) ทางช่อง GMM25...