ดูย้อนหลัง : ช่องTV Burabha

   
คนค้นฅน : “ชัยชนะของผู้ชายชื่อ แซม” | FULL (6 มี.ค.61)

ถ้าวันหนึ่งคุณต้องพบกับเรื่องราวความไม่แน่นอนของชีวิต คุณจะตั้งรับและจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไร แต่สำหรับ แซม ณัฐพล เสมสุวรรณ...

คนค้นฅน : “ชัยชนะของผู้ชายชื่อ แซม” ช่วงที่ 4/4 (6 มี.ค.61)

ถ้าวันหนึ่งคุณต้องพบกับเรื่องราวความไม่แน่นอนของชีวิต คุณจะตั้งรับและจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไร แต่สำหรับ แซม ณัฐพล เสมสุวรรณ...

คนค้นฅน : “ชัยชนะของผู้ชายชื่อ แซม” ช่วงที่ 3/4 (6 มี.ค.61)

ถ้าวันหนึ่งคุณต้องพบกับเรื่องราวความไม่แน่นอนของชีวิต คุณจะตั้งรับและจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไร แต่สำหรับ แซม ณัฐพล เสมสุวรรณ...

คนค้นฅน : “ชัยชนะของผู้ชายชื่อ แซม” ช่วงที่ 2/4 (6 มี.ค.61)

ถ้าวันหนึ่งคุณต้องพบกับเรื่องราวความไม่แน่นอนของชีวิต คุณจะตั้งรับและจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไร แต่สำหรับ แซม ณัฐพล เสมสุวรรณ...


Loading...

คนค้นฅน : “ชัยชนะของผู้ชายชื่อ แซม” ช่วงที่ 1/4 (6 มี.ค.61)

ถ้าวันหนึ่งคุณต้องพบกับเรื่องราวความไม่แน่นอนของชีวิต คุณจะตั้งรับและจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไร แต่สำหรับ แซม ณัฐพล เสมสุวรรณ...

คนมันส์พันธุ์อาสา : ภารกิจทำยางยืดออกกำลังกายเพื่อน้องพิเศษ | FULL (4 มี.ค.61)

เด็กที่มีปัญหาทางสติปัญญา ออทิสติก กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฯลฯ หรือที่เรียกเด็กกลุ่มนี้ว่าเด็กพิเศษ คือ กลุ่มอาการที่แสดงความผิดปกติด้านพัฒนาการ...

กบนอกกะลา : Teaser ตลาดเคลื่อนที่ มาแล้วจ้า (8 มี.ค.61)

เมื่อมีของกิน ก็ต้องมีของใช้ อีกหนึ่งตลาดเคลื่อนที่ ที่กบนอกกะลาภูมิใจนำเสนอ กับ สุดยอดไอเดีย...

คนค้นฅน : Teaser “ชัยชนะของผู้ชายชื่อ แซม” (6 มี.ค.61)

ถ้าวันหนึ่งคุณต้องพบกับเรื่องราวความไม่แน่นอนของชีวิต คุณจะตั้งรับและจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไร แต่สำหรับ แซม ณัฐพล เสมสุวรรณ...

คนมันส์พันธุ์อาสา : ภารกิจทำยางยืดออกกำลังกายเพื่อน้องพิเศษ | FULL (4 มี.ค.61)

เด็กที่มีปัญหาทางสติปัญญา ออทิสติก กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฯลฯ หรือที่เรียกเด็กกลุ่มนี้ว่าเด็กพิเศษ คือ กลุ่มอาการที่แสดงความผิดปกติด้านพัฒนาการ...

คนมันส์พันธุ์อาสา : ภารกิจทำยางยืดออกกำลังกายเพื่อน้องพิเศษ ช่วงที่ 3/3 (4 มี.ค.61)

เด็กที่มีปัญหาทางสติปัญญา ออทิสติก กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฯลฯ หรือที่เรียกเด็กกลุ่มนี้ว่าเด็กพิเศษ คือ กลุ่มอาการที่แสดงความผิดปกติด้านพัฒนาการ...

คนมันส์พันธุ์อาสา : ภารกิจทำยางยืดออกกำลังกายเพื่อน้องพิเศษ ช่วงที่ 2/3 (4 มี.ค.61)

เด็กที่มีปัญหาทางสติปัญญา ออทิสติก กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฯลฯ หรือที่เรียกเด็กกลุ่มนี้ว่าเด็กพิเศษ คือ กลุ่มอาการที่แสดงความผิดปกติด้านพัฒนาการ...

คนมันส์พันธุ์อาสา : ภารกิจทำยางยืดออกกำลังกายเพื่อน้องพิเศษ ช่วงที่ 1/3 (4 มี.ค.61)

เด็กที่มีปัญหาทางสติปัญญา ออทิสติก กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฯลฯ หรือที่เรียกเด็กกลุ่มนี้ว่าเด็กพิเศษ คือ กลุ่มอาการที่แสดงความผิดปกติด้านพัฒนาการ...