ดูย้อนหลัง : ช่องTV Burabha

   
คนค้นฅน : โพ-โชคชัย เพราะหัวใจผูกกัน | FULL (20 ก.พ.61)

โพ-โชคชัย คงแก้ว เด็กหนุ่มวัย 21 ปี ในวัยที่การเรียนกำลังไปได้ดี มีชีวิตวัยรุ่นที่กำลังไปได้สวย แต่กลับต้องมาล้มป่วยด้วยโรคที่ไม่มีทางรักษา...

คนค้นฅน : โพ-โชคชัย เพราะหัวใจผูกกัน ช่วงที่ 4/4 (20 ก.พ.61)

โพ-โชคชัย คงแก้ว เด็กหนุ่มวัย 21 ปี ในวัยที่การเรียนกำลังไปได้ดี มีชีวิตวัยรุ่นที่กำลังไปได้สวย แต่กลับต้องมาล้มป่วยด้วยโรคที่ไม่มีทางรักษา...

คนค้นฅน : โพ-โชคชัย เพราะหัวใจผูกกัน ช่วงที่ 3/4 (20 ก.พ.61)

โพ-โชคชัย คงแก้ว เด็กหนุ่มวัย 21 ปี ในวัยที่การเรียนกำลังไปได้ดี มีชีวิตวัยรุ่นที่กำลังไปได้สวย แต่กลับต้องมาล้มป่วยด้วยโรคที่ไม่มีทางรักษา...

คนค้นฅน : โพ-โชคชัย เพราะหัวใจผูกกัน ช่วงที่ 2/4 (20 ก.พ.61)

โพ-โชคชัย คงแก้ว เด็กหนุ่มวัย 21 ปี ในวัยที่การเรียนกำลังไปได้ดี มีชีวิตวัยรุ่นที่กำลังไปได้สวย แต่กลับต้องมาล้มป่วยด้วยโรคที่ไม่มีทางรักษา...


Loading...

คนค้นฅน : โพ-โชคชัย เพราะหัวใจผูกกัน ช่วงที่ 1/4 (20 ก.พ.61)

โพ-โชคชัย คงแก้ว เด็กหนุ่มวัย 21 ปี ในวัยที่การเรียนกำลังไปได้ดี มีชีวิตวัยรุ่นที่กำลังไปได้สวย แต่กลับต้องมาล้มป่วยด้วยโรคที่ไม่มีทางรักษา...

คนมันส์พันธุ์อาสา : Teaser อาสาตัดผมเพื่อน้อง (25 ก.พ.61)

เพราะพื้นที่ๆห่างไกล ทำให้หลายชีวิตบนพื้นที่นั้นๆ มักขาดโอกาสอยู่เสมอ เด็กๆ และเยาวชน ที่บ้านแม่กลางหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ก็เช่นกัน...

คนค้นฅน : Teaser โพ-โชคชัย เพราะหัวใจผูกกัน (20 ก.พ.61)

โพ-โชคชัย คงแก้ว เด็กหนุ่มวัย 21 ปี ในวัยที่การเรียนกำลังไปได้ดี มีชีวิตวัยรุ่นที่กำลังไปได้สวย แต่กลับต้องมาล้มป่วยด้วยโรคที่ไม่มีทางรักษา...

คนมันส์พันธุ์อาสา : วิ่งด้วยใจ มอบให้ รพ.บ้านบึง ช่วงที่ 3/3 (18 ก.พ.61)

ขบวน “วิ่งด้วยใจ” โดยเชษฐ์ในครั้งนี้ มีระยะทางทั้งหมด 40 กิโลเมตร  เริ่มจากที่ว่าการอำเภอบ้านบึง วนเข้าในแต่ละตำบล โดยมีอาสาสมัครผู้รักการวิ่ง...

คนมันส์พันธุ์อาสา : วิ่งด้วยใจ มอบให้ รพ.บ้านบึง | FULL (18 ก.พ.61)

ขบวน “วิ่งด้วยใจ” โดยเชษฐ์ในครั้งนี้ มีระยะทางทั้งหมด 40 กิโลเมตร  เริ่มจากที่ว่าการอำเภอบ้านบึง วนเข้าในแต่ละตำบล โดยมีอาสาสมัครผู้รักการวิ่ง...

คนมันส์พันธุ์อาสา : วิ่งด้วยใจ มอบให้ รพ.บ้านบึง ช่วงที่ 2/3 (18 ก.พ.61)

ขบวน “วิ่งด้วยใจ” โดยเชษฐ์ในครั้งนี้ มีระยะทางทั้งหมด 40 กิโลเมตร  เริ่มจากที่ว่าการอำเภอบ้านบึง วนเข้าในแต่ละตำบล โดยมีอาสาสมัครผู้รักการวิ่ง...

คนมันส์พันธุ์อาสา : วิ่งด้วยใจ มอบให้ รพ.บ้านบึง ช่วงที่ 1/3 (18 ก.พ.61)

ขบวน “วิ่งด้วยใจ” โดยเชษฐ์ในครั้งนี้ มีระยะทางทั้งหมด 40 กิโลเมตร  เริ่มจากที่ว่าการอำเภอบ้านบึง วนเข้าในแต่ละตำบล โดยมีอาสาสมัครผู้รักการวิ่ง...