ดูย้อนหลัง : ช่องTrue4U

   
สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6 (น้องวิน) - True4U ช่อง 24

ตัวแทนเยาวชน 12 คน เข้าบรรพชาในโครงการ "สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6" เรียลลิตี้ธรรมะ สู่การเชื่อมโยงความรักตามหลักเมตตาธรรม...

สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6 (น้องนะโม) - True4U ช่อง 24

ตัวแทนเยาวชน 12 คน เข้าบรรพชาในโครงการ "สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6" เรียลลิตี้ธรรมะ สู่การเชื่อมโยงความรักตามหลักเมตตาธรรม...

สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6 (น้องปุณณ์) - True4U ช่อง 24

ตัวแทนเยาวชน 12 คน เข้าบรรพชาในโครงการ "สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6" เรียลลิตี้ธรรมะ สู่การเชื่อมโยงความรักตามหลักเมตตาธรรม...

สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6 (น้องซัน) - True4U ช่อง 24

ตัวแทนเยาวชน 12 คน เข้าบรรพชาในโครงการ "สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6" เรียลลิตี้ธรรมะ สู่การเชื่อมโยงความรักตามหลักเมตตาธรรม...
สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6 (น้องแบงค์) - True4U ช่อง 24

ตัวแทนเยาวชน 12 คน เข้าบรรพชาในโครงการ "สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6" เรียลลิตี้ธรรมะ สู่การเชื่อมโยงความรักตามหลักเมตตาธรรม...

สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6 (น้องโอ๊ค) - True4U ช่อง 24

ตัวแทนเยาวชน 12 คน เข้าบรรพชาในโครงการ "สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6" เรียลลิตี้ธรรมะ สู่การเชื่อมโยงความรักตามหลักเมตตาธรรม...

สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6 (น้องภพ) - True4U ช่อง 24

ตัวแทนเยาวชน 12 คน เข้าบรรพชาในโครงการ "สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6" เรียลลิตี้ธรรมะ สู่การเชื่อมโยงความรักตามหลักเมตตาธรรม...

สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6 (น้องเจแปน) - True4U ช่อง 24

ตัวแทนเยาวชน 12 คน เข้าบรรพชาในโครงการ "สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6" เรียลลิตี้ธรรมะ สู่การเชื่อมโยงความรักตามหลักเมตตาธรรม...

สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6 (น้องวินวิน) - True4U ช่อง 24

ตัวแทนเยาวชน 12 คน เข้าบรรพชาในโครงการ "สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6" เรียลลิตี้ธรรมะ สู่การเชื่อมโยงความรักตามหลักเมตตาธรรม...

สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6 (น้องเตเต้) - True4U ช่อง 24

ตัวแทนเยาวชน 12 คน เข้าบรรพชาในโครงการ "สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6" เรียลลิตี้ธรรมะ สู่การเชื่อมโยงความรักตามหลักเมตตาธรรม...

สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6 (น้องลุก) - True4U ช่อง 24

ตัวแทนเยาวชน 12 คน เข้าบรรพชาในโครงการ "สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6" เรียลลิตี้ธรรมะ สู่การเชื่อมโยงความรักตามหลักเมตตาธรรม...

สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6 (น้องเปรม) - True4U ช่อง 24

ตัวแทนเยาวชน 12 คน เข้าบรรพชาในโครงการ "สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6" เรียลลิตี้ธรรมะ สู่การเชื่อมโยงความรักตามหลักเมตตาธรรม...